FETAL EKOKARDİYOGRAFİ (EKO)

Fetal ekokardiyografi (fetal EKO) anne rahmindeki bebeğin kalp hastalıkları açısından araştırılması amacıyla yapılan ultrasonografidir. Ses dalgaları yardımıyla bebeğin kalbi görüntülenir. Fetal EKO yöntemiyle doğumsal kalp hastalığı olup olmadığı, varsa türü %80-90 doğrulukla saptanır.

Fetal Ekokardiyografinin Faydası Nedir?

Canlı doğan bebeklerin yaklaşık %1’inde doğumsal kalp hastalıkları görülmektedir. Bu hastalıkların bir kısmı oldukça ciddi bozukluklar olup yaşamın ilk saatlerinde ilaç tedavisi veya girişimsel tedavi gerektirirler. Fetal EKO’da kalp hastalığı saptanması durumunda bununla ilgili tıbbi bilgi, risk durumu, doğumdan sonra müdahale gerekip gerekmediği ve tedavi seçenekleri aileye anlatılır. Ciddi kalp hastalığı olan bebeklerin doğmadan önce saptanması doğumun kadın doğum uzmanı, yenidoğan uzmanı, çocuk kardiyolojisi uzmanı ve kalp  damar cerrahisi uzmanından oluşan deneyimli bir ekibin çalıştığı donanımlı bir hastanede yapılmasını sağlar. Dolayısıyla gereken müdahalenin yapılmasında bir eksiklik veya gecikme olmaz. Ayrıca anne karnındaki bebeğin ritim bozukluğu saptandığında anneye ilaç verilerek bebeğin kalp ritminin normalleşmesi sağlanır.

Hangi Durumlarda Fetal Ekokardiyografi Yapılır?

  • Bebekte kalp yetersizliği, kalp hızında anormallik veya doğumsal kalp hastalığı şüphesi olması
  • Bebeğin diğer organlarında, özellikle birden çok organda bozukluk saptanması
  • Bebekte kromozom bozukluğu saptanması veya kromozom bozukluğundan şüphelenilmesi
  • Gebe, gebenin eşi veya daha önce doğan kardeşlerde doğumsal kalp hastalığı bulunması
  • Hamileliğin ilk üç ayında gebenin bazı enfeksiyonları geçirmesi
  • Gebenin, hamileliğin ilk aylarında kalp hastalığına yol açması muhtemel fenitoin, valproik asit, lityum, isotretinoin, amfetamin, talidomid gibi ilaçlar alması veya alkol kullanması
  • Gebenin önceden şeker hastası olması veya hamilelikte şeker hastalığı saptanması
  • Gebenin fenilketonuri veya bağ dokusu hastalığı (SLE, skleroderma, Sjorgen vb.) olması durumlarında fetal EKO yapılır

Bazı doktorlar gebenin yaşının 35’ten fazla olması, gebelik suyunun az veya çok olması, çoğul gebelikler, tüp bebek yöntemiyle oluşan hamilelikler ve ailenin daha önceki hamilelikte kaybettiği bebek nedeniyle endişeli olduğu durumlarda da gebeyi fetal EKO’ya yönlendirirler.

Fetal Ekokardiyografi Bebeğe Zarar Verir mi?

Kadın doğum uzmanlarının yaptığı ultrason gibi ses dalgaları ile görüntüleme yaptığından fetal EKO’nun da anneye ve karnındaki bebeğe herhangi bir zararı yoktur. Görüntülemede radyasyon kullanılmaz.

Fetal Ekokardiyografi Hangi Doktorlar Tarafından ve Ne Zaman Yapılmalıdır?

Çocuk kardiyolojisi uzmanları ve perinatoloji uzmanları fetal EKO yapabilir ancak herhangi bir kalp hastalığı saptanırsa doğumdan sonraki takip ve tedavi planı çocuk kardiyolojisi uzmanları tarafından belirlenir. Fetal EKO için en ideal zaman gebeliğin 18-22. haftaları arasıdır. Ancak 16. haftadan doğuma kadar yapılabilir.

Fetal Ekokardiyografi İşlemi Ne Kadar Sürer?

Fetal EKO, ortalama 15-30 dakika kadar sürmekle beraber, görüntü kalitesinin düşük olması veya ayrıntılı inceleme gerektiren durumlarda daha uzun sürebilir veya birkaç kez tekrarlanması gerekebilir.